Bli medlem i Ung Vänster Västerbotten 2020

Ung Vänster Västerbotten har inte skrivit någon presentation ännu.

Föreningens stadgar

Hanteringen av dina uppgifter

Du ansöker nu om medlemsskap i föreningen under 2020. Du ansluts också till Ung Vänster. Är du mellan 6-25 år, så får föreningen bidrag för att du är medlem. Inga personuppgifter kommer att lämnas ut av Ung Vänster.